زونکن چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زونکن به پوشهای بزرگ و ضخیمی گفته میشود که شرکتها و سازمانها جهت بایگانی استفاده میشوند.جنس زونکنها از مقوا؛پلاستیکی و فلزی میباشند. داخل زونکن یک گیره (قفل)جهت نگهداری مدارک وجود دارد که امکان کم یا زیاد کردن مدارک را فراهم میکند جهت خرید زونکن باید به جنس رویه و قفل زونکن توجه کرد انواع زونکن: …

زونکن چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Read More »